Wij vinden kwaliteit belangrijk. Om de kwaliteit van onze behandelingen te monitoren controleren wij het effect van onze aanpak en behandelingen.

Controle A: effect behandeling op ontstekingsweefsel
Wij vergeleken van onze nieuwe cliënten onder andere de mondgezondheidscores voor en na behandeling. Dit deden we door de metingen die bij het eerste bezoek zijn gedaan en de meting na de basisbehandeling te vergelijken.

In de periode 2010 tot en met 2017 hebben wij bij 556 nieuwe cliënten de meting van het ontstekingsweefsel (pisawaarde) vastgelegd. In totaal is bij deze cliënten bij het eerste bezoek 4802,2 cm2 ontstekingsweefsel aangetroffen. Na de basisbehandeling was er bij deze cliënten nog 1478,9 cm2 ontstekingsweefsel over. Dit betekent dat met de basisbehandeling bij alle patiënten 3323.3 cm2 ontstekingsweefsel is weggewerkt. Dit is een procentuele vermindering van 69,2%

Controle B: Bacterietest
Soms vermoeden wij de aanwezigheid van specifieke ziekte verwekkende bacteriën. In overleg met u wordt er dan een bacterietest afgenomen. Worden in deze test de bacteriestammen AA (Aggregatibacter actinomycetemcomitans) en/of PG (Porphyromonas gingivalis) dan wordt in overleg met de cliënt een antibioticakuur geadviseerd om deze weg te krijgen.

Uit ons eigen cliëntenbestand werden met 225 controle bacterietesten na een antibioticakuur, de volgende resultaten gemeten.

Het blijkt dat de AA bacterie goed uit de mondholte is weg te krijgen. Bij 93,9% is de AA na de antibioticakuur niet meer aantoonbaar in de controle bacterietest.

De PG bacterie is moeilijker uit de mondholte weg te krijgen. Dit type heeft de neiging zich te verstoppen in de ruimtes tussen de wortels. Het lukt bij 51,3 % om deze bacterie te verwijderen door schoonmaken in combinatie met een antibioticakuur.

Beroepsverenigingen.
Om onze kwaliteit te garanderen zijn wij aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)

Nederlandse Vereniging van Parodontologie (NVvP)

Kwaliteits Register Mondhygiënisten (KRM)

Quality Practice

Wij blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door het regelmatig volgen van cursussen en bijscholingen, het bezoeken van congressen en het bestuderen van onze vakliteratuur.