Tarieven WéPé Mondhygiëne

De tarieven die wij hanteren zijn gekoppeld aan prestatiecodes en/of de duur van de behandeling. Prestatiecodes zijn opgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). De tarieven zijn aanwezig in de praktijk en zijn bij ons op te vragen.

De vergoeding die u van uw verzekering ontvangt is afhankelijk van het door u afgesloten verzekeringspakket. Kinderen tot 18 jaar ontvangen voor tandheelkundige hulp 100 % vergoeding van de zorgverzekering.

Wij verzoeken u direct na afloop van de behandeling de rekening via pinbetaling te voldoen.

Wij werken volgens afspraak en reserveren daar tijd voor. Mocht het voorkomen dat u toch de afspraak niet kunt nakomen of wilt wijzigen dan vragen wij u om dit minimaal 48 uur (twee werkdagen) van tevoren telefonisch aan ons door te geven.

Voor niet nagekomen of niet op tijd geannuleerde afspraken ontvangt u een nota. Een gedeelte van de gemaakte kosten komt voor uw rekening.