Werkwijze WéPé Mondzorg

Eerste bezoek
Bij uw eerste bezoek worden uw tandheelkundige bijzonderheden en problemen besproken. Vervolgens worden er metingen verricht, hierdoor krijgen wij inzicht in uw huidige situatie. Wij nemen samen met u de metingen en de resultaten daarvan door en geven voorlichting en instructies voor een goede mondhygiëne.

Mits nodig wordt een behandelplan opgesteld en ontvangt u een begroting van de kosten. Als behandeling nodig en gewenst is wordt in overleg met u hiermee gestart of starten we direct met tandsteen verwijderen. Voor deze eerste afspraak worden 60 minuten gereserveerd.

Zijn er weinig problemen dan is deze afspraak voldoende en maken wij een nieuwe afspraak na 3 á 6 maanden voor controle.

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek aan onze praktijk.

Als u medicatie heeft, neemt u dan de informatie hiervan mee. Veel medicijnen hebben namelijk invloed op de mondgezondheid en/of de behandeling.

  1. Uw identiteitsbewijs.
  2. Uw zorgpas.

Basisbehandeling
Afhankelijk van de bevindingen bij uw eerste bezoek worden er, indien nodig, in overleg met u een aantal vervolgafspraken gemaakt voor verdere behandeling.

Resultaten
Na afronding van de basisbehandelingen worden er, na ongeveer 3 á 6 maanden, opnieuw metingen verricht. Deze worden vergeleken met de metingen van uw eerste bezoek. De resultaten van de behandelingen worden met u besproken.

Vervolg
Voor het in goede conditie houden van uw gebit is het belangrijk dat er regelmatig controle plaatsvindt van de mondgezondheid en mondhygiëne. De mondhygiëniste maakt hiervoor in overleg met u een afspraak.

Uw tandarts wordt, mits u daar toestemming voor geeft, op de hoogte gehouden van de behandelingen en bevindingen.

Afspraken
De mondhygiëniste heeft om verschillende redenen, op basis van haar kennis en waarneming, een korte of lange termijn afspraak met u gemaakt om uw mond zo gezond mogelijk te houden of te verbeteren. Deze termijn is voor iedere cliënt verschillend. Wij raden u aan om uw afspraken zo min mogelijk te verplaatsen.

Neem contact met ons op om een intakegesprek te plannen! U kunt ook het aanmeldformulier invullen. Dan nemen wij contact met u op!