Kwaliteit

Wij vinden kwaliteit belangrijk. Om de kwaliteit van onze behandelingen te monitoren controleren wij het effect van onze aanpak en behandelingen.

Controle A: effect behandeling op ontstekingsweefsel
Van onze nieuwe cliënten vergeleken wij onder andere de mondgezondheidscores voor en na onze behandeling. Dit deden we door de metingen die bij het eerste bezoek zijn gedaan en de meting na de basisbehandeling te vergelijken.

In de periode 2010 tot en met 2017 hebben wij bij 556 nieuwe cliënten de meting van het ontstekingsweefsel (pisawaarde) vastgelegd. In totaal is bij deze cliënten bij het eerste bezoek 4802,2 cm2 ontstekingsweefsel aangetroffen. Na de basisbehandeling was er bij deze cliënten nog 1478,9 cm2 ontstekingsweefsel over. Dit betekent dat met de basisbehandeling bij alle patiënten 3323,3 cm2 ontstekingsweefsel is weggewerkt. Dit is een procentuele vermindering van 69,2%

Retour advies in maanden Totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aantal adviezen 0 4 16 58 59 470 93 94 149 51 3 95 1092
In % 0,0% 0,4% 1,5% 5,3% 5,4% 43,0% 8,5% 8,6% 13,6% 4,7% 0,3% 8,7% 100,0%